• 1
  • 2
  • 3
Uitgeverijen besteden steeds meer taken uit aan freelancers. Jan Bos voorzag deze ontwikkeling tien jaar geleden al en richtte redactie- en productiebureau Asterisk* op. Sinds vijf jaar werkt hij samen met Anneke van de Koppel. Ze maken boeken in opdracht van algemene non-fictie-uitgeverijen. Van vertalen, redigeren tot opmaak en drukwerkbegeleiding. Als een grootse visie moeten we het niet zien, de idee├źn die Jan Bos begin jaren negentig over de ontwikkelingen in het boekenvak had. Bos ziet zichzelf als een werkpaard, een jongen van de praktijk.
Zijn idee om voor zichzelf te beginnen ontstond toen hij als uitgeefredacteur bij Standaard Uitgeverij in Antwerpen voor het eerst een zetter op een Macintosh zag werken. Bos herinnert zich nog precies waar het was: op de Cogels-Osylei in Antwerpen. Hij viel als een blok voor de Macintosh. Het waren de beginjaren van de digitalisering en Bos begreep meteen wat de gevolgen zouden zijn. De taken van de vertaler, zetter en uitgever zouden in de toekomst minder strikt gescheiden zijn. De komst van de Macintosh had bovendien tot gevolg dat er geen gigantische investeringen meer nodig waren in dure machines.
De functie die Bos op dat moment bij Standaard Uitgeverij vervulde was niet helemaal naar zijn zin. Bos is een woordenman, geen cijferman. Als oneliner wil hij nog wel eens zeggen dat de reeks 1, 2, 3 er voor hem hetzelfde uitziet als de reeks 3, 2, 1, terwijl een fout gespeld woord of een kromme zin direct opvalt. De functie van uitgeefredacteur was eigenlijk niets voor hem. Veel te veel budgetteringen en begrotingen.

Lees verder op Boekblad.

1 Comment

  1. de Wallenburgpers » Waar we naar luisteren (deel 4)
    March 10, 2016

    […] maat Jan ontvingen we – enige tijd geleden alweer – dit heerlijke klassiekertje. Voor je het […]